İLETİŞİM


"Ö N C E M U T L U Ç O C U K L A R" M u t l u ç o c u k . . . s o r g u l a r , e l e ş t i r i r , ö z g ü v e n i y ü k s e k t i r , i r a d e s i k u v v e t l i d i r , y a r a t ı c ı d ı r , s o r u n u n d e ğ i l ç ö z ü m ü n p a r ç a s ı d ı r .

Öğrenciler mutlu ve huzurlu olduklarını hissettikleri ortamlarda daha iyi öğrenirler...

VİDEOLAR

MERCAN ÇAĞRI KOLEJİ İLETİŞİM FORMU

OKULUMUZDAN...

 • Sanat Etkinlikleri

  Çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam hazırlanmaktadır. Öğrencilerimiz özel ilgi alanlarına göre kendilerini yetiştirebilecekleri, deneyimlerini artırabilecekleri bir ortam sunan dersliklerimizde, pek çok alt başlık altında toplanan projeler geliştirmektedirler.

 • Fen-Matematik Etkinlikleri

  Çocuklarımız birer bilim adamı gibi konularına uygun deneyler yaparak, yaşayarak, deneyerek kesiflerde bulunurlar. Doğa- doğa olayları ve bütün canlıları inceleyip neden-sonuç ilişkisi kurma çalışmalarına imkan hazırlanır.

 • Türkçe-Dil Etkinliği

  Türkçe-Dil Etkinliği dinleme-anlama-anlatım-sahne çalışmalarını içine alır. Öğrencilerimizin neden-sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

 • Yabancı Dil Etkinlikleri

  Etkinliklerin amacı, öğrencilere tanıştıkları yeni dilin kültürel özelliklerini tanıtmaktır. Gelenekler, yemek ve müzik bir kültürün belirleyici özellikleridir. Düzenlenen etkinliklerde ele alınan ülke ya da kültürlerin bu özellikleri öne çıkarılır.

EĞİTİM LİNKLERİ